นารายณ์ทรงสุบรรณ architecture 85

นารายณ์ทรงสุบรรณ จังหวัดนครราชสีมา (view more...)

Narayana mounted on Garuda in Changwat Nakhon Ratchasima

December 2012

รูปปั้น (หล่อ) ของพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพญาครุฑ มีชื่อเรียกสั้น ๆ อย่างไพเราะและได้ใจความว่า นารายณ์ทรงครุฑ หรือ นารายณ์ทรงสุบรรณ ซึ่งคำหลังเป็นคำที่เราคุ้นเคย "เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙" 

 

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เป็นเรือพระที่นั่งลำใหม่ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีรูปแบบของหัวเรือมาจากโขนเรือ นารายณ์ทรงสุบรรณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดให้เสริมรูปพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพระครุฑพ่าห์ ซึ่งเป็นโขนของเรือ มงคลสุบรรณ ที่ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสง่างามและให้ต้องตามคติในศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเมื่อเรือนารายณ์ทรงสุบรรณเสื่อมสภาพลงเหลือเพียงโขนเรือ กรมศิลปากรจึงได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและได้นำมาเป็นต้นแบบของเรือพระที่นั่งลำใหม่ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

พระนารายณ์เป็นเทพที่เกิดจากพระศิวะ โดยพระศิวะต้องการสร้างสวรรค์และโลกมนุษย์ แต่งานดังว่าเป็นงานใหญ่ที่ต้องมีผู้ช่วย พระองค์จึงทรงใช้พระหัตถ์ซ้ายลูบพระหัตถ์ขวา จนเกิดเป็นเทพวิษณุหรือพระนารายณ์มีหน้าที่บริหาร คุ้มครองโลกและปราบปรามผู้สร้างความเดือดร้อนแก่มนุษย์และชาวสวรรค์ พระนารายณ์มีกายสีดอกตะแบก มี ๔ กรถือศาสตราวุธต่าง ๆ กันคือ คทา ตรี จักร และสังข์ ทรงมงกฏชัย ประทับอยู่บนหลังอนันตนาคราชที่กลางเกษียรสมุทร และทรงมีครุฑเป็นพาหนะ

ครุฑหรือเวนไตยเป็นพญานก มีโอรสชื่อสัมพาทีมีกายสีแดงและสดายุมีกายสีเขียว (architecture 55) ครุฑมี ๓แบบ คือ ครุฑพ่าห์ ครุฑยุดนาค และนารายณ์ทรงครุฑ รูปภาพที่นำเสนอเป็นครุฑแบบที่ ๓ ที่อยู่วัดมกฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง เป็นวัดใหม่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เดิมเป็นสำนักปฏิบัติธรรมมกฏคีรีวัน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยสมเด็จพระพุทธชินวงค์ (ประจวบ ถนตาจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมกฏกษัตริยาราม 

รูปปั้นนารายณืทรงครุฑสร้างขึ้นที่หน้าพระเจดีย์มี ๒ รูปด้วยกัน อยู่ทางด้านซ้ายและขวา

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time