ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

Bangkok by night May 2011

Bangkok by night May 2011

กรุงเทพฯ ยามราตรีในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วันฉัตรมงคล)

Bangkok by night on the vacation of The Coronation Memorial Day

(May 2011)

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿0

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

กรุงเทพมหานครในยามราตรีของคืนวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคลเป็นวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดียิ่งของพสนิกรของประเทศไทยวันหนึ่ง เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเศกขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" เมื่อวันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ นับเป็นเวลาถึง ๖๑ ปีมาแล้ว พระองค์ทรงทำให้ประชนชาวไทยได้ประจักษ์ชัดแจ้งถึงความตั้งพระทัย ผ่านโครงการในพระราชดำริหลากหลายโครงการ ที่ก่อเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อพสนิกรในถิ่นทุรกันดาน ที่พระองค์ได้เสด็จไปพบกับความทุกข์ยากของพวกเขาด้วยสายพระเนตรของพระองค์เอง แม้แต่ในกรุงเทพมหานคร เมื่อปีที่ผ่านมา (๒๕๕๓) โครงการคลองลัดโพธิ์ตัดโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งให้น้ำเหนือจำนวนมหาศาลระบายลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วก็ทำให้กรุงเทพมหานครของเราบางพื้นที่ รอดพ้นจากน้ำท่วมได้ นับเป็นบุญวาสนาของประชาชนชาวไทยยิ่งนัก ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณูปการเช่นนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองพระองค์ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time