ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

กิเลน-สัตว์หิมพานต์ architecture53

กิเลน-สัตว์หิมพานต์ architecture53

กิเลน สัตว์ในป่าหิมพานต์ที่ตั้งอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ตามตำนานความเชื่อแต่โบราณ มีลักษณะคล้ายสิงห์ ตัวเป็นเกร็ด เท้าเป็นกีบคู่ มีเขา

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿0

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

กิเลน เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ที่อยู่เชิงเขาพระสุเมรุตามที่กล่าวไว้ในตำนาน  ลักษณะคล้ายสิงห์ ตัวเป็นเกร็ด เท้าเป็นกีบคู่ มีเขา ทำขี้นเพื่อเข้าประดับในบริเวณป่าหิมพานต์รอบพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2555 ณ บริเวณมณทลท้องสนามหลวง กรมศิลปากรได้เชิญกลุ่มช่างปั้นปูนสดจากจังหวัดเพชรบุรี มาออกแบบและปั้นสัตว์หิมพานต์ทั้งหมดกว่า 80 ชนิด จำนวนประมาณ 160 ตัว และให้สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการลงสีบนตัวสัตว์หิมพานต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อความหมายคติความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลไตรภูมิ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ได้มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาประมาณมิได้

ข้อมูล   จากเอกสารประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 เมษายน 2555

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time