ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

ดอกหญ้าขจรจบ-nature17

ดอกหญ้าขจรจบ-nature17

ดอกหญ้าขจรจบต้องแสงแดดยามเช้าในหน้าหนาว

sun shed morning light on the inflorescent-Gramineae grass

27 มกราคม ๒๕๕๕ เพิ่มรูปดอกหญ้าขจรจบสวย ๆ (สวยถูกใจ Butterfly จริง ๆ)

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿50

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

หญ้าขจรจบ หรือหญ้าคอมมิวนิสต์ เป็นหญ้าในวงศ์ Gramineae (Poaceae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pennisetum polystachyon หรือมีชื่อทั่วไปว่า หญ้าขจรจบดอกเล็ก แตกต่างจากหญ้าขจรจบดอกใหญ่ (Pennisetum pedicellatum) ตรงที่ช่อดอกเป็นแบบเชิงลด ช่อดอกย่อยออกเดี่ยวและไร้ก้าน หญ้าชนิดนี้ออกดอกเป็นผลระหว่างเดือนพฤษจิกายนถึงมีนาคม มีเขตการกระจายพันธ์ทั่วทุกภาคในประเทศ โดยแพร่เมล็ดไปกับสายลม จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จาก อนุกรมวิธานพืชอักษณ ข ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2547

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time