ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

SouthThere are 32 products.

South
ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง,กระบี่ ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, สตูล, สงขลา, สุราษฎร์, ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญของประเทศ เพราะมีชายฝั่งทะเลอยู่ทั้งสองฝั่งคือ ฝั่งทะเลอันดามัน และฝั่งทะเลอ่าวไทย