WWW.THAIPHOTOSITE.COM

วัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซด์รูปภาพในประเทศไทย เริ่มจากการชอบการถ่ายภาพ  ในสมัยเด็กได้ถ่ายรูปไว้พอสมควรแต่เป็นภาพขาวดำ ปัจจุบันรูปภาพในอดีตนั้นได้เสียหายไปมากและไม่อาจหาดูได้อีก รูปภาพธรรมชาติในอดีต เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปภาพในปัจจุบัน ทำให้เห็นธรรมชาติ ที่เปลี่ยนแปลงไป   ภาพถ่าย จะใช้เป็นประโยชน์ ในด้านข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือ  และเป็นข่าวสารที่สำคัญ  ผู้จัดทำพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลสมบูรณ์มากที่สุด มีเนื้อหาสาระ ทั้งด้านนันทนาการและวิชาการ มีแหล่งอ้างอิงเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อได้

...สนใจรูปภาพพร้อมคำบรรยายประกอบ โปรดเลือกดูตามรายการสินค้าด้านซ้าย

 

 

 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time