วัตถุประสงค์ของการทำ   เว็บไซด์รูปภาพ     ในประเทศไทย เริ่มจากการชอบ  การถ่ายภาพ ในสมัยเด็กได้ถ่ายรูปไว้พอสมควรแต่เป็นภาพขาวดำ ปัจจุบัน  รูปภาพในอดีต  นั้นได้เสียหายไปมากและไม่อาจหาดูได้อีก  รูปภาพธรรมชาติ  ใน อดีต เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปภาพในปัจจุบัน ทำให้เห็นธรรมชาติ ที่เปลี่ยนแปลงไป   ภาพถ่าย จะใช้เป็นประโยชน์ ในด้านข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือ  และเป็นข่าวสารที่สำคัญ  ผู้จัดทำพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลสมบูรณ์มากที่สุด มีเนื้อหาสาระ ทั้งด้านนันทนาการและวิชาการ มีแหล่งอ้างอิงเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อได้

...สนใจรูปภาพพร้อมคำบรรยายประกอบ โปรดเลือกดูตามรายการสินค้าด้านซ้าย

 

 

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time