งานเกษตรแฟร์2554

งานเกษตรแฟร์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพมหานคร

Kaset Fair 2011 Kasetsart University

(Febuary 2011)

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

งานเกษตรแฟร์ ๒๕๕๔ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กทม. ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2554 จัดแสดงด้านวิชาการ นิทรรศการของคณะต่าง ๆ หน่วยงานค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการแสดงของหน่วยงานรัฐ การประกวดและการแสดงที่น่าสนใจในด้านการเกษตร การประมง มีการจำหน่ายพิชผลทางการเกษตร การประมง รวมทั้งการ ออกร้านของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตประยุกต์ความรู้วิชาการที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นผลดีแก่นิสิตและประเทศชาติในอนาคต

ภาพถ่ายเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time