เทศมหาชาติ มหาราชภูมิพล

84 พระพรรษา เทศน์มหาชาติ มหาราชภูมิพล

16-18 มีนาคม พ.ศ.2555

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพถ่ายเมือ่ 17 มีนาคม 2555

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2555 เริ่มตั้งแต่เวลา 7.55 ในงานนี้มีดนตรีไทย บรรเลงประกอบตอนเริ่มเทศน์และเทศน์จบ โดยคณะดนตรีไทยจากสถาบันอุดมศึกษาจากภาคเหนือ,ภาคกลาง,ภาคตะวันออก และภาคใต้  การบรรเลงเพลงไทยเดิมจะใช้วงปี่พาทย์ไม้แช็งบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประจำกัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ชุด      ชุดแรก เป็นเพลงที่บรรเลงในการจัดงาน คือ

เพลงโหมโรงเช้าและโหมโรงเทศน์, เพลงชาติ,เพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี,เพลงมหาชัย, เพลงโหมโรงมหาราช,และเพลงสรรเสริญพระบารมี

ชุดที่ 2 เป็นเพลงประจำกัณฑ์ต่างๆ คือ

1.กัณฑ์ทศพร บรรเลงเพลง สาธุการ                   2. กัณฑ์หิมพานต์ บรรเลงเพลง ตวงพระธาตุ

3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ บรรเลงเพลง พญาโศก               4. กัณฑ์วนปเวสน์ บรรเลงเพลง พญาเดิน

5. กัณฑ์ชูชก บรรเลงเพลง เซ่นเหล้า         6. กัณฑ์จุลพน บรรเลงเพลง รัวสามลาหรือคุกพาทย์

7. กัณฑ์มหาพน บรรเลงเพลง เชิดกลอง  8. กัณฑ์กุมาร บรรเลงเพลง เชิดฉิ่งกับเพลงโอดสลับกัน

9. กัณฑ์มัทรี บรรเลงเพลง ทยอยโอด                       10. กัณฑ์สักกบรรพ บรรเลงเพลง กลม

11. กัณฑ์มหาราช บรรเลงเพลง กราวใน                  12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ บรรเลงเพลง ตระนอน

และ 13. กัณฑ์นครกัณฑ์ บรรเลงเพลง ทะแย-กลองโยน

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time