ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

รถตุ๊กหน้ากบ south 29

รถตุ๊กหน้ากบ south 29

รถตุ๊กหน้ากบ จังหวัดตรัง (view more...)

The little cars in Changwat Trang

December 2012

รถตุ๊กหน้ากบ ยานพาหนะของนักท่องเที่ยวเงินน้อย ๆ ของจังหวัดตรัง เป็นยานพาหนะใช้นำชมเมือง ซึ่งความจริงก็ไม่ใหญ่นัก พอจะเดินท่อม ๆ ซอกแซกลัดเลาะไปยังสถานที่แนะนำของจังหวัดได้ แต่นั่นแหละหนาให้ตุ๊กท่านพาไปดีกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

รถตุ๊กหน้ากบ เป็นรถที่วิ่งรับส่งคนโดยสารไปตามที่ต่าง ๆ ภายในเมืองตรัง รวมทั้งพาไปชมสถานที่น่าสนใจภายในเมืองได้ ไปคราวนี้ยังไม่มีเวลาไปทดลองใช้บริการเลย สู้อุตส่าห์หาข้อมูลเอาไว้ ว่าจะไปเช่าให้พาชมเมืองสักหน่อย เวลาหมด อดเลย

ข้อมูลที่หาไว้ ก็จากอากู๋นั่นแหละ กล่าวว่า การท่องตรังนั่งตุ๊กตุ๊กหน้ากบมี ๓ เส้นทาง เส้นที่ ๑ แวะเที่ยว ๑๗ จุด ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง ค่าเหมา ๖๐๐ บาท จุดที่แวะได้แก่ ๑. แม่น้ำตรังบ้านท่าจีน ๒. วัดท่าจีน ๓. ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ๔. วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง ๕. สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๖. โบสถ์คริตจักร ๗. อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ ๗. สระกระพังสุรินทร์ ๙. ตึกชิโนโปรตุกิส ๑๐. สถานีรถไฟ ๑๑. โรงยางพารา ๑๒. ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย ๑๓. หอนาฬิกา/ลานวัฒนธรรม/ศูนย์กลางจำหน่าย OTOP ๑๔. บ้านนายชวน ๑๕. หอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ๑๖. วัดมัฌชิมภูมิ (วัดหน้าเขา) และ ๑๗. ศาลเจ้าเปากง

เส้นทางที่ ๒ แวะเที่ยว ๙ จุด ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ค่าเหมา ๔๐๐ บาท มีหมายเลข ๖ (โบสถ์) ๙ (ตึกชิโนฯ) ๑๐ (สถานีฯ) ๑๓ (หอนาฬิกา ฯ) ๑๔ (บ้านนายชวน) ๗ (อนุสาวรีย์ฯ) ๑๒ (ศาลเจ้าฯ) ๑๖ (วัดหน้าเขา) และ ๕ (สวนสาธารณะฯ)

เส้นทางที่ ๓ แวะเที่ยว ๕ จุด ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ค่าเหมา ๒๐๐ บาท มีหมายเลข ๖ ๙ ๑๐ ๑๓ และ ๑๔

จะเห็นว่าบ้านนายชวน (อดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย) เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากจุดหนึ่ง

ภาพที่ ๑-๔ เป็นรถตุ๊กโดยสารที่วิ่งไปมาจริง แต่ ภาพที่ ๕-๗ เป็นรถตุ๊กใช้โชว์ที่หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time