นกยอดข้าว-animal01

นกยอดข้าวแพนหางลาย A little birds from Bangkok

(Zitting Cisticola ?)

More details


฿20 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

นกตัวนี้เมื่อดูรูปและข้อมูลรายละเอียดเทียบกับคู่มือดูนกของ รุ่งโรจน์ จุกมงคล แล้วพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับ

นกยอดข้าวแพนหางลาย แต่เนื่องจากภาพที่ถ่ายมีเพียงภาพเดียว จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชนิดเดียวกันอย่างแน่นอน

ข้อมูลของรุ่งโรจน์ จุกมงคล ระบุว่า "นกยอดข้าวแพนหางลาย มีชื่อ สามัญว่า Zitting Cisticola

มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cisticola juncidis เป็นนกตัวเล็ก ปากสีนำตาล หัวสีนำตาลเข้ม คิ้วยาวสีเนื้อ ลำตัวด้านบนมีลายสีนำตาล ตะโพกสีนำตาลแดง ลำตัวด้านล่างสีขาว สีข้างและโคนหางด้านล่างสีนำตาลแดงจาง ๆ ปลายหางมีสีขาว ขาสีชมพู"

ข้อมูลของ ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม จากพจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทย ระบุว่า นกยอดหญ้าแพนหางลาย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cisticola juncidis จัดอยู่ในวงศ์ Sylviinae มีชื่อสามัญว่า Streaked Fantail Warbler ตัวด้านล่างสีเหลืองอมนำตาล ด้านบนสีเนื้ออมนำตาลและมีลายทางสีดำ ตะโพกสีนำตาลแดงไม่มีลาย ปลายขนหางแต่ละเส้นมีสีขาว

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time