บุ้ง animal63

บุ้ง กรุงเทพมหานคร (view more...)

Caterpillar in Bangkok

March 2012

หนอนตัวนี้กินใบไม้ที่มีอยู่เพียง ๒-๓ ใบ จนหมดไม่สามารถคลานไปที่อื่นได้ เพราะใบไม้โผล่ขึ้นมาจากน้ำ

หวังดี พาไปไว้ต้นชนิดเดียวกัน แต่ใหญ่กว่า อ่อนกว่าก็เห็นกินดี แต่ที่ไหนได้..แห้งตายจากไปเฉย ๆ เสียงั้น

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

บุ้ง พจนานุกรมรา๙บัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕ เจ้าเก่าที่มีอยู่กับเขาเล่มเดียวในมือ ให้คำอธิบายว่า เป็นชื่อของหนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษ ทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน (คันอยู่.. เห็นรูปก็คันแล้ว) เมื่อเจริญวัยจะเข้าดัดแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน 

thaiphotosite เคยนำเสนอเรื่องหนอนใน animal57 เรื่องของแมวในซอย ตอนหนอนฉวยโอกาส หนอนนั้นเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนเหมือนกันแต่ตัวไม่มีขน เรามักจะเรียกหนอนที่ไม่มีขนว่า หนอน แต่เรียกหนอนที่มีขนว่า บุ้ง ทีนี้ลองมาดูกันว่า พจนานุกรมท่านกล่าวถึง หนอน ว่าอย่างไรบ้าง

หนอน มี ๒ ความหมาย ความหมายที่ ๑ เป็นชื่อตัวอ่อนของแมลงหลายชนิดเมื่อฟักออกจากไข่ มีรูปร่างทรงกระบอกหรือรูปกรวย ลำตัวอ่อนนุ่มเป็นปล้อง เคลื่อนที่โดยการคืบคลาน เมื่อนำไปรวมกับคำอื่นก็จะให้ความหมายที่แคบลง หรือจำเพาะลงไปอีก เช่น หนอนกระทู้ (ชื่อหนอนของแมลงวงศ์ Noctuidae หรือ Phalaenidae หนอน นี้กินพืชเป็นอาหาร โดยกัดต้นพืชให้ขาดจากกัน) หนอนกระสือ (ชื่อตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของหิ่งห้อยตัวเมียหลายชนิดในวงศ์ Lampyridae ที่ต้องคลานไปตามพื้นดิน ไม่มีปีก) หนอนกอ (ชื่อหนอนผีเสื้อเจาะกินต้นข้าว ส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อชีปะขาว ทำให้ข้าวไม่ออกรวง) และสุดท้าย หนอนม้วนใบข้าว เป็นชื่อหนอนผีเสื้อชนิด Nymphula depunctalis วงศ์ Pyralidae ทำลายข้าวโดยกัดใบข้าวให้ขาดจากันเพื่อม้วนเป็นปลอกหุ้มตัว

ความหมายที่ ๒ เป็นชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ (หนอนก็เป็นเหมือนกัน) ที่มีลำตัวยาว อ่อนนุ่ม ไม่มีระยางค์ เช่น หนอนพยาธิ (พยาธิตัวกลม) หนอนด้น (ชื่อพยาธิตัวจี๊ด) นอกจากนี้ยังมีคำที่ไม่เกี่ยวกับหนอน เช่น หนอนหนังสือ หนอนบ่อนใส้

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time