พิพิธภัณฑ์อู่เรือพระเจ้าตากสินฯ-east03

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี (view more...)

King Taksin the Great Shipyard Changwat Chanthaburi

(May 2011)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นชื่อที่ชาวบ้านเกาะเสม็ดงามใช้เรียกสถานที่พบซากเรือเสม็ดงามมานานแสนนาน จากการศึกษาของหน่วยโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ซึ่งทำการสำรวจ ขุดค้นและศึกษาแหล่งเรือจมในอ่าวไทย รวมทั้งแม่น้ำ ลำคลองในเขตประเทศไทย พบว่า ที่บ้านเสม็ดงามมีอู่ต่อเรือและมีซากเรือสำเภาจีน ซึ่งยังซ่อมไม่เสร็จค้างอยู่ในอู่ต่อเรือนั้นด้วย ดังนั้นโครงสร้างของเรือตลอดจนไม้ที่ใช้ทำเรือจึงเหลือเป็นหลักฐานให้ได้ใช้ศึกษาถึงรูปแบบของสำเภาจีนมากกว่าซากเรือที่พบจมอยู่ในท้องทะเล อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามเป็นอู่ต่อเรือตามหลักฐานทางโบราณคดี แต่อู่ต่อเรือเสม็ดงามจะเป็นอู่ต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามคำเรียกขานของชาวบ้านหรือไม่นั้นยังเป็นปัญหา เพราะจากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนเพียงว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเตรียมกองทัพเรือที่เมืองจันทบูร ก่อนยกทัพไปกู้เอกราชจากพม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เท่านั้น

ในปัจจุบันบริเวณที่เป็นอู่ต่อเรืออยู่ในอาคารนิทรรศการกลางแจ้งโดยมีข้อมูลและโบราณวัตถุจัดแสดงในอาคารถาวร ภาพถ่ายของหลุมอู่ต่อเรือซึ่งมีซากเรือนั้นขณะถ่ายภาพมีน้ำท่วมขัง มองเห็นซากเรือไม่ชัดเจน ท้องที่ (น่าจะเป็น อบต.) ได้จัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ไว้ให้ผู้คนสักการะ และสร้างศาลาสำหรับจำหน่ายเครื่องเซ่นสักการะไว้ใกล้ ๆ พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือเสม็ดงามด้วย (ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔)

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time