อ่างเก็บน้ำลำตะคอง-landscape18

อ่างเก็บน้ำลำตะคอง-landscape18

ทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

cenery of Lam Takong Reservior Changwat Nakhon Ratchasima

(December 1999)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานสร้างขึ้นในปี ๒๕๐๗-๒๕๑๒ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรและลดอุทกภัย เป็นเขื่อนดิน กักน้ำได้ ๓๑๐ ลูกบาสก์เมตร ต่อมา กฟผ. มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ โดยอาศัยหลักการ "สูบน้ำขึ้นไปกักไว้บนที่สูงและปล่อยน้ำลงมาผลิตกระแสไฟฟ้า" จึงได้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้บนยอดเขายายเที่ยง สร้างโรงไฟฟ้าใต้ดิน สร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากอ่างบนเขาเข้าโรงไฟฟา และอุโมงค์ท้ายน้ำจากโรงไฟฟ้าไปยังอ่างเก็บน้ำตอนล่างซึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำลำตะคองของกรมชลฯ การดำเนินงานใช้วิธีสูบน้ำจากอ่างล่างผ่านโรงไฟฟ้าขึ้นไปกักไว้ในอ่างบนโดยใช้ช่วงเวลาที่ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ คือช่วง ๒๔.๐๐-๖.๐๐ น. แล้วจากนั้นในช่วงเวลาที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ก็ปล่อยน้ำให้ไหลจากอ่างบนลงไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใต้ดินและไหลไปสู่อ่างล่างต่อไป ดังนั้นจึงเรียกวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบนี้ว่า การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ

ภาพถ่ายเมื่อ เดือนธันวาคม ๒๕๔๒

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time