อลังการ landscape26

อลังการวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย (view more...)

Wat Mahathat Sukhothai Historical Park

May 2012

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่เป็นศูนยืกลางของราชอณาจักรสุโขทัย ในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๒ กล่าวว่าในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นศูนย์กลางของเมืองอยู่ที่วัดมหาธาตุ แต่ในสมัยก่อนนหน้านั้น ราชอณาจักรสุโขทัยอยู่ที่วัดพระพายหลวง

วัดมหาธาตุตั้งขึ้นกลางใจเมืองตามแบบแผนความเชื่อในเรื่องจักรวาลแบบ อินเดียโบราณ ภายในประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม วิหาร มณฑป โบสถ์ และเจดีย์ราย ซึ่งมีจำนวนมากถึง ๒๐๐ องค์ รูปทรงของเจดีย์ประธานนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย รายรอบเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทิศจำนวน ๘ องค์ ทางด้านหน้าของเจดีย์ประธาน เป็นวิหารหลวง หน้าวิหารหลวงเป็นวิหารสูง ที่มีฐานก่ออิฐเป็นลักษณะฐานบัว สูงประมาณ ๑.๕ เมตร เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง

ภาพ ที่นำมาให้ชมเป็นภาพของวิหารสูงที่มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานและวิหาร หลวงที่อยู่ด้านหลัง ภาพนี้สวยงามนัก กรมศิลปากรได้แสดงภาพก่อนที่วิหารทั้งสองจะเหลือแต่เสาหินให้ดู ทำให้เข้าใจสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี สมัยก่อนนั้นเครื่องหลังคาคงทำด้วยไม้ เวลาผ่านไปไม้ผุพังลงจึงเหลือเพียงเสา

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time