ป่าชายเลน-nature16

ป่าชายเลน-nature16

ป่าชายเลน (mangrove forest)

More details


฿50 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

ป่าชายเลน หมายถึงกลุ่มสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ หรืออ่าว หรือบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นถึงในช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุด ประเทศไทยมักเรียกป่านี้ว่า ป่าโกงกางเพราะมีต้นโกงกางขึ้นอยู่มาก ดินในบริเวณนี้มักเป็นดินเลน หรือดินโคลน คลื่นลมสงบและน้ำนิ่ง เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

ป่าชายเลนประกอบด้วยพืชหลายชนิด เช่น ไม้ยืนต้น เถาวัลย์และสาหร่าย ไม้ส่วนใหญ่ไม่ผลัดใบและมีความทนทานต่อความเค็มได้ดี "วันชัย อิงปัญจลาภ" กล่าวไว้ใน "ป่าชายเลน 2536" ว่า ป่าชายเลนในประเทศไทยมีพันธ์ไม้ ๗ ชนิดส่วนใหญ่อยู่ในตระกูล Rhizophoraceae ได้แก่ จำพวก ไม้โกงกาง ไม้โปรง ไม้ถั่ว

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time