ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

จั๋ง nature124

จั๋ง nature124

จั๋ง กรุงเทพมหานคร (view more...)

Lady palm in Bangkok

(August 2011)

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

จั๋งเป็นพรรณปาล์มจากต่างประเทศ เป็นปาล์มขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะเป็นลำขนาดเล็ก แข็งแรงมาก แตกกอคล้ายกอไผ่ กอหนึ่ง ๆ มีความสูงประมาณ ๓-๕ เมตร ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันแผ่ออกเป็นรูปพัด ใบ ๑ ใบ แตกออกจากกันเป็นใบย่อยได้ ประมาณ ๕-๑๐ ใบ จั๋งจัดอยู่ในวงศ์ Palmae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhapis exelsa (Thunb) Henry ex Rehder มีชื่อสามัญ Bamboo palm หรือ Lady palm มีชื่อพื้นเมือง หมากญี่ปุ่น หรือเท้าสาร (ข้อมูลจาก ไม้ประดับออนไลน์ดอทคอม และพจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ๒๕๓๗)

ยังมีจั๋งอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกับจั๋งหมากญี่ปุ่น คือ จั๋งจีน หรือชื่อพื้นเมือง จั๋งเชียงใหม่ เป็นพืชอยู่ในวงศ์และสกุลเดียวกันกับจั๋งหมากญี่ปุ่น แต่คนละชนิด (species) กัน โดยมีชื่อว่า Rhapis humilis Blume มีชื่อสามัญ Reed rhapis หรือ slender lady palm จั๋งจีนเป็นปาล์มแตกกอ ต้นสูงได้ถึง ๕ เมตร ลำต้นมีแผ่นใยละเอียด สีน้ำตาลหรือดำคลุมอยู่หนาแน่น มีใบประกอบรูปพัดกว้าง ๔๐ เซนติเมตร มีใบย่อย ๑๐-๒๐ ใบ ขอบใบหยักเว้าถึงสะดือ ใบย่อยเรียวยาว กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕-๑๘ เซนติเมตร ปลายใบแหลมอ่อนลู่ลง โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน จั๋งจีนต่างจากจั๋งหมากญี่ปุ่นตรงที่จั๋งจีนมีรยางค์ตามลำต้นหนาแน่น ปลายใบย่อยเรียวแหลมและลู่ลงมากกว่า (ข้อมูลจาก ku.ac.th)

หมายเหตุ ลำต้นสามารถนำมาทำหมอนรองสายเครื่องดนตรีไทยคือซออู้ด้วย

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time