กาฝากมะม่วง nature 112

กาฝากมะม่วง กรุงเทพมหานคร (view more...)

Parasitic plant on Mango tree in Bangkok

(August 2011)

วันนี้เพิ่มรูปกาฝากชัด ๆ

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

"กาฝาก" ชื่อนี้ไม่เป็นมงคลเอาเสียเลย นอกจากชื่อแล้ววิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชล้วนไม่น่าพิสมัยให้อยู่ร่วมโลกกันทีเดียว เพราะไม่ว่ากาฝากจะเป็นพืชหรือสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ก็ย่อมเป็น "ผู้อยู่อาศัย" ที่ให้โทษแก่ "เจ้าของบ้าน" ทั้งนั้น แต่เออแน่ะ ยังอุตส่าห์มีกาฝากที่เป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันนะ เป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์นะ ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าบ้าน

กาฝากตาม อนุกรมวิธานพืชอักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖ เป็นชื่อเรียกพรรณไม้หลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ที่อาศัยเกาะดูดน้ำ แร่ธาตุ หรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพรรณไม้อื่น ส่วนใหญ่มักใช้เรียกไม้พุ่มที่อาศัยเกาะเบียนตามไม้ต้นชนิดต่าง ๆ ในวงศ์ ๓ วงศ์ คือ Loranthaceae Santhalaceae และ Viscaceae โดยมีชื่อเรียกตามชื่อของไม้ต้นที่กาฝากอาศัยเกาะเบียนอยู่ เช่น กาฝากมะม่วง กาฝากก่อดำ และกาฝากตีนปู ต้นกาฝากจะสร้างปมตามต้นให้อาศัยเพื่อใช้เกาะดูดน้ำ แร่ธาตุและอาหารจากต้น (จำใจ) ให้อาศัย นอกจากนี้ เมล็ดกาฝากยังมียางเหนียวทำให้สามารถยึดเกาะกับกิ่งก่อนที่รากแรกเกิดจะงอกและสร้างปมกาฝาก (เห็นใหม ร้ายกาจตั้งแต่เกิดจริง ๆ)

กาฝากชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ได้แก่ กาฝากมะม่วง กาฝากตีนปู โดยกาฝากมะม่วงทั้งต้นตากแห้งดื่มลดความดัน ใบชงดื่มแก้ไอและตำพอกแผล ส่วนกาฝากตีนปูนั้น ทั้งต้นใช้เป็นยาระงับประสาท (ไม่บอกว่าใช้อย่างไร) และต้มกินแก้หลอดลมอักเสบ ภาพที่นำเสนอเป็นกาฝากบนต้นมะม่วงข้างบ้าน (ครัวของเจ้ากระรอกใน animal41 เรื่อง สัตว์เพื่อนบ้าน) มะม่วงนี้ต้นสูง ซูมเอามาเท่าที่กล้องจะทำได้ อาจมองเห็นได้ไม่ชัดนัก ที่บ้านเคยมีกาฝากเหมือนกันแต่เป็นกาฝากที่ต้นมะกรูด ขณะนี้ไม่มีแล้ว เลยไม่ได้ลองเปรียบเทียบว่า เหมือนหรือต่างกันหรือไม่

กาฝากมะม่วงจัดอยู่ในวงศ์ Loranthaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. มีชื่อพ้องว่า Loranthus pentandus L. ส่วนกาฝากตีนปูอยู่ในวงศ์ Viscaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Viscum articulatum Burm.f. และมีชื่อพ้องว่า Viscum dichotonum D.Don

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time