ดอกดาวกระจาย nature117

ดอกดาวกระจาย จากจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร (view more...)

Several colour Cosmos from Changwat Khon Kaen ang Bangkok

(September 2008 and July 2011)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

ดาวกระจายเป็นพรรณไม้ล้มลุกจากต่างประเทศ ในวงศ์ Compositae สกุล Cosmos แบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด คือ ชนิดที่มีดอกสีเหลืองสด ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cosmos sulphereus Cav. และชนิดที่มี สีม่วง ชมพู ใบกินได้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cosmos caudatus H.B.K. (ข้อมูลจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕)

ในพจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทยของวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ๒๕๓๗ ระบุว่า ดาวกระจายสกุล Cosmos มีชื่อพื้นเมืองว่า คำเมืองไหว และคำแพ (เหนือ) ยังมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ชื่อ ดาวกระจาย แต่มีชื่อพื้นเมืองว่า หญ้าแหลมนกใส้ (คำของคนเหนืออีกเหมือนกัน) ต้นนี้อยู่ในวงศ์เดียวกับ Cosmos แต่ต่างสกุลและชนิดกัน โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bidens bipinnata Linn. เป็นพรรณไม้ล้มลุกจากต่างประเทศ ต้นและดอกจะมีหน้าตาเป็นฉันใด ข้อมูลกั๊กไว้ไม่กล่าวเพิ่ม

ดอกดาวกระจายที่นำมาเสนอวันี้มีหลากสี ชนิดที่มีสี ชมพู ม่วง แดงและขาว บันทึกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ป่านนี้ถ้าแถวนั้นยังไม่เปลี่ยนสถานะจากสวนเป็นลานคอนกรีต หรือศาลา หรือร้านค้า หรือเรือนรับรอง ก็คงจะมีเชื้อสายสืบเนื่องต่อมาได้ ส่วนภาพดาวกระจายสีเหลืองเป็นของคนข้างบ้านปลูกไว้ ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่และออกดอกสวยอวดสายตาอยู่ทุกวัน

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time