ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

ดอกไมยราบ-nature31

ดอกไมยราบ-nature31

ดอกต้นไมยราบ

flower of plant genus Mimosa

(October 2010)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿50

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

ต้นไมยราบ เป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม พบขึ้นอยู่ทั่วไป ตามต้นมีหนามแหลม จัดเป็นวัชชพืชที่ควรกำจัดทิ้ง เพราะแพร่พันธุ์ได้เร็วมาก ไมยราบมีอยู่ ๔ ชนิด ตามพจนานุกรมสัตว์และพืชในเมืองไทย ของ ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม คือ ไมยราบเลี้อยไร้หนามและมีหนาม ชื่อ Mimosa invisa ไมยราบต้น ชื่อ Mimosa pigra ไมยราบต้นชื่อ Mimosa pudica ที่กล่าวมานี้จัดอยู่ในวงศ์ Leguminosae และยังมีพรรณไม้ล้มลุกที่มีชื่อว่า ไมยราบเช่นกัน แต่เป็นไมยราบซึ่งมีชื่อพื้นเมืองว่า เช้ายอบ คันร่ม กระทืบยอบ หัวใจไมยราบ จียอบต้นศาล ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Biophytum sensitivum จัดอยู่ในวงศ์ Oxalidaceae เนื่องจากข้อมูลไม่มีภาพประกอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างพันธุ์ไม้ทั้ง ๔ ชนิดได้

ภาพถ่ายเมื่อ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time