เห็ดโคน-nature51

เห็ดโคน-nature51

เห็ดโคนในป่า จังหวัดกาญจนบุรี

Termitomyces mushroom in Changwat Kanchanaburi 

(Febuary 2010)

More details


฿50 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

เห็ดโคนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เห็ดปลวก" เนื่องจากมักพบขึ้นอยู่ตามจอมปลวกหรือในบริเวณใกล้ ๆ รังปลวก เห็ดโคนเป็นเห็ดยอดนิยมที่หายาก มีรสอร่อย ราคาแพง ขายกันมากที่จังหวัดกาญจนบุรี มีทั้งสดและดอง เห็ดขยายพันธุ์ด้วยสปอร์จำนวนมากมายที่แพร่กระจายอยู่โดยรอบ  ดังนั้นเมื่อพบว่าเคยมีเห็ดขึ้นอยู่ในบริเวณใดแล้วในปีต่อ ๆ ไปก็ให้ไปหาอีกไม่ผิดหวังแน่

เห็ดโคนจัดอยู่ในวงศ์ Amanitaceae สกุล Termitomyces แต่มีได้หลายชนิด (species) หนังสือ เห็ดในประเทศไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุว่า เห็ดโคนที่พบในประเทศไทยมี ๒ สกุล คือ สกุล Sinotermitomyces canosus Zang ซึ่งพบได้ทางภาคเหนือและภาคใต้ และสกุล Termitomyces ซึ่งมีหลากหลายชนิด ได้แก่ Termitomyces clypeatus Heim, T. eurrhizus (Berk.) Heim, T. globulus Heim et Gooss, T. robustus (Beeli) Heim, T. schimperi (Pat.) Heim, T. striatus (Beeli) Heim และ เห็ดโคนขาว ชื่อ Termitomyces tyleranus Otieno เห็ดทั้งหมดที่กล่าวมา "กินได้" นอกจากนี้ยังพบมี "เห็ดโคนสนาม" ซึ่ง กินได้ เหมือนกันแต่อยู่ในวงศ์ Bolbitiaceae และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Conocybe lactea (Lange) Met. 

ภาพถ่ายเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time