พระธาตุเขาน้อย-north20

พระธาตุเขาน้อย-north20

พระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน

Phra That Khao Noi (Khao Noi Pagoda) Changwat Nan

(March 2011)

 

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยซึ่งสูงจากน้ำทะเล ๒๔๐ เมตร ในท้องที่ตำบลคู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ศิลปะพม่าผสมล้านนา มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ๓ วา ๒ ศอก สูง ๗ วา ๓ ศอก มีเศวตฉัตร ๙ ใบ มีกำแพงซึ่งห่างจากองค์พระธาตุ ๑ วา ล้อมรอบองค์พระธาตุ มีประตูเข้า-ออก ๓ ด้าน (ทิศตะวันออก เหนือ และใต้) บนกำแพงมีเสมา ๑๑๓ ใบ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง (บางแห่งระบุว่าสร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน) ในปี พ.ศ. ๒๐๓๐ และได้รับการบูรณะในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดช ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๙-๒๔๕๔ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกจากองค์พระธาตุเขาน้อยแล้ว ในวัดยังมีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่สร้างไว้ที่ลานโล่ง (เรียกว่า พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ดูภาพที่ architecture ๒๖) มีพระวิหารตรีมุข แผ่นศิลาจารึกภาษาพื้นเมือง ศาลาพระเจ้าทันใจ รอยพระพุทธบาทจำลอง ฯลฯ

ภาพถ่ายเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time