วัดภูมินทร์-north27

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน (view more...)

Wat Pumin Changwat Nan

(March 2011)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่มีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน มีประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลาย ที่ฝาผนังเป็นภาพเขียนแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคเดิม วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองมืองน่าน ต่อมาได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิ์เดช ในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้เวลาซ่อม ๗ ปี

ความแปลกไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทย คือ เป็นวัดทรงจตุรมุขที่ดูคล้ายกับวางเทินอยู่กลางหลังพญานาคขนาดใหญ่ ๒ ตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ๔ องค์ ประทับนั่งบนฐานชุกชี โดยหันเบื้องปฤษฎางค์ชนกัน และหันพระพักตร์ออกด้านประตู ๔ ทิศ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิถีชีวิตพื้นบ้าน ความเป็นอยู่ การแต่งกาย และการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ เป็นภาพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะภาพ "ปู่ม่าน-ย่าม่าน" นั้นได้รับชื่อเสียงจากชาวต่างชาติว่าเป็น "ภาพกระซิบรักบันลือโลก" เลยทีเดียว ภาพกระซิบรักนี้ถ่ายเมื่อต้นเดือนมีนาคม แต่เมื่อค่ำวันที่ ๒๕ มีนาคมได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองทาเล (Talay) ประเทศพม่า ซึ่งอยูห่างจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายไม่มากนัก มีผลกระทบทำให้โบราณสถานเก่าแก่ในภาคเหนือของไทย รวมทั้งวัดภูมินทร์แตกร้าว โดยเฉพาะฝาผนังด้านซ้ายติดกับภาพเขียนของ ปู่ม่าน-ย่าม่าน หรือ "ภาพกระซิบรักบันลือโลก" มีรอยแตกเป็นทางยาว ซึ่งคงจะต้องได้รับการแก้ไขซ่อมแซม ทำให้รู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายรูปนี้ไว้ก่อน เพื่อว่าในโอกาสหน้าจะได้เปรียบเทียบกัน  

ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time