ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

แม่น้ำโขงจ.เชียงราย-north01

แม่น้ำโขงจ.เชียงราย-north01

แม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย (view more...)

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำที่สำคัญสายหนึ่ง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำของ ในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ำโขง ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วย

สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและพบได้เฉพาะในแม่น้ำโขงได้แก่ ปลาบึก (Pangasianodon gigas) ในปัจจุบันได้ลดน้อยลงมาก ในประเทศไทยได้มีการเพาะพันธ์ปลาบึกเพื่อปล่อยสู่แม่น้ำโขงเพื่อรักษาพันธ์มิให้สูญหาย

ภาพถ่ายนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อ เดือน มีนาคม 2553

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time