วัดพระธาตุช้างค้ำ-north28

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน (view more...)

Wat Phra That Chang Kham Worawihan Changwat Nan

(March 2011)

 

More details


฿20 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่งหรือภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๔๙ สิ่งสำคัญในวัดพระธาตุช้างค้ำ มี พระวิหารขนาดใหญ่ ๒ หลัง และพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำ พระวิหารที่อยู่ด้านหน้าขององค์พระธาตุช้างค้ำ เรียกว่า พระวิหารหลวง มีรูปทรงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งชาวเมืองเรียกว่า "พระเจ้าหลวง" เคียงข้างกับพระวิหารหลวงเป็น "วิหารพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี" ซึ่งแต่เดิมเป็นหอพระไตรปิฏก ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี เดิมนั้นพระพุทธนันทบุรี ฯ มีปูนพอกปิดอยู่ ภายหลัง(พ.ศ. ๒๔๙๘) ได้กระเทาะปูนออก  จึงทราบว่า เป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ผสมทองคำถึงร้อยละ ๖๕ เป็นพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย ที่ฐานสลักข้อความไว้ว่า สร้างขึ้นโดยพระเจ้างั่วสารผาสุมในปี พ.ศ. ๑๙๖๙  หน้าพระวิหารทั้งสองมีสิงห์คู่ยืนอยู่ตรงเชิงบันได ด้านซ้าย ขวาอย่างละ ๑ ตัว องค์พระธาตุช้างค้ำเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุโดยก่อเป็นเจดีย์สวมครอบไว้ภายใน รูปปั้นช้างครึ่งตัวที่เรียงรายที่ฐานของเจดีย์แสดงถึงอิทธิพลของศิลปสุโขทัยที่มีต่อเมืองน่าน พระธาตุช้างค้ำนับเป็นเจดีย์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน

ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time