วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม north 30

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลำปาง (view more...)

Wat Phra Kaew Don Tao Sucha Daram Changwat Lampang

Febuary 2013

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเป็นวัดที่กรมศิลปากรได้ประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้าและวัดสุชาดาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ติด ๆ กันให้เป็นวัดเดียวกัน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ปัจจุบันจึงได้ชื่อว่าวัด พระธาตุดอนเต้าสุชาดาราม

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นวัดเก่าแก่อายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๑๙๗๙ เป็นเวลานานถึง ๓๒ ปี (จึงได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร ข้อนี้ thaiphotosite ว่าเอาเอง ในป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ได้พูดถึง) ประวัติไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้สร้างวัด แต่เล่าถึงที่มาของชื่อพระธาตุดอนเต้าว่า วันหนึ่งนางสุชาดานำผลแตงโมมาถวายเจ้าอาวาส ผลแตงโมนี้ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า เมื่อเจ้าอาวาสผ่าแตงโมออกพบแก้วมรกตในแตงโมจึงได้นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน

สิ่งสำคัญที่มีอายุเก่ากว่า ๑,๐๐๐ ปี ที่อยู่ในวัดนี้ ได้แก่ พระเจดีย์องค์ใหญ่ บรมธาตุดอนเต้าซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า วิหารพระนอนประดิษฐานพระพุทธไสยาศน์ วิหารพระเจ้าทองทิพย์ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ ศิลปะเชียงแสน ซึ่งสร้างโดยพระนางจามเทวี มณฑปหรือพญาธาตุศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายทอง ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน และวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ thaiphotosite ไม่มีวิหารลายคำให้ชม (เพราะอยู่ที่วัดสุชาดาราม ซึ่งอยู่ด้านหลัง) ส่วนมณฑปที่นำเสนอให้ชมนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นมณฑปที่ป้ายประชาสัมพันธ์ระบุหรือไม่

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time