พระธาตุแช่แห้ง-north24

พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน (view more...)

Phra That Chae Haeng Changwat Nan

(March 2011)

ภาพที่ 1-3 ถ่ายเมื่อ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ภาพที่ 4-5 ถ่ายเมื่อ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

พระธาตุแช่แห้งหรือพระมหาธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่อยู่บนภูเพียงแช่แห้ง  ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน องค์พระธาตุเป็นอนสรณ์ของความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๘๙๖ ซึ่งตรงกับสมัยของพระยาการเมืองแห่งราชวงค์ภูคาที่ครองนครน่านในช่วง ๑๘๙๖-๑๙๐๖ โดยพระองค์ได้เสด็จไปสร้างวัดหลวงอุภัยที่อาณาจักรสุโขทัย เมื่อจะกลับพระมหาธรรมราชาลิไทได้ถวายพระมหาชินธาตุเจ้า ๗ พระองค์พร้อมพระพิมพ์เงินพิมพ์ทองอย่างละ ๒๐ องค์ พระยาการเมืองได้นำของทั้งหมดมาประดิษฐานไว้ที่ภูเพียงแช่แห้ง โดยโปรดให้ช่างหล่อเต้าปูนสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่เพื่อบรรจุ แล้วปิดฝาสนิทพอกด้วยปูนผสมแบบโบราณเป็นก้อนกลมเกลี้ยงเหมือนศิลาฝังไว้ในหลุมลึก ๑ วา แล้วก่ออิฐทับครอบเป็นเจดีย์สูง ๑ วา จากนั้นได้ย้ายเมืองจากวรนครเมืองพลัวมาสร้างใหม่โดยมีวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดหลวงประจำราชสำนัก องค์พระธาตุได้รับการสร้างเสริมโครงสร้างหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเจ้าศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิมไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๕๓ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๗ และประกาศเขตโบราณสถานเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๓

พระธาตุองค์เล็กที่มีป้ายว่า "พระธาตุแช่แห้งองค์เดิม" เข้าใจเอาเองว่า คงป็นเต้าปูนดั้งเดิมที่บรรจุพระมหาชินธาตุเจ้าและพระพิมพ์เงินพิมพ์ทองในครั้งแรกก่อสร้าง (ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔)

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time