พระวิหาร-north29

พระวิหารพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน (view more...)

Phrawihan in Wat Phra That Chang Kham Worawihan Changwat Nan

(March 2011)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

พระวิหารพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน

พระวิหารพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี อยู่เคียงคู่กับพระวิหารหลวงซึ่งอยู่ด้านหน้าขององค์พระธาตุช้างค้ำ เดิมเป็นหอพระไตรปิฎก ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ผสมทองคำถึงร้อยละ ๖๕ เป็นพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย สร้างโดยพระเจ้างั่วผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่าน ในปี พ.ศ. ๑๙๖๙ แต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ถูกพอกปิดด้วยปูน มาปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ปูนกระเทาะออกจึงได้พบเนื้อโลหะอยู่ภายใน และคงได้ปรับปรุงให้หอพระไตรปิฎกเป็นพระวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปที่ได้พบ "โดยบังเอิญ" นี้ พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่า "พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี" เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองน่านและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน จัดเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยที่ควรดูแล ปกปักรักษาให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time