ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

แก้วกาญจนา nature 236

แก้วกาญจนา nature 236

แก้วกาญจนา กรุงเทพมหานคร (view more...)

Aglaonema hybrid in Bangkok

August 2011

ไม้สกุลอโกลมีน่านี้ได้นำเสนอไว้บ้างแล้วใน nature 234-235 คราวนี้จะขอนำเสนอไม้ลูกผสมของอโกลนีม่าที่มีสีสันสวยงามเป็นที่นิยมของนักเล่นไม้ประดับ แก้วกาญจนาต้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรลืมไปแล้ว เป็นของเพื่อนบ้านกัน เห็นสวยเลยขอถ่ายรูปไว้ดู

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

แก้วกาญจนาเป็นชื่อสามัญของไม้สกุลอโกลนีม่า (genus Aglaonema) ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีความหมายว่า งดงามและสว่างไสวสุกสว่างดุจทอง เดิมไม้พันธุ์นี้ใช้ชื่อทับศัพท์ อโกลนีม่า และเรียกชื่อไทยว่า เขียวหมื่นปี เนื่องจากการผสมที่ได้มีสีเขียวล้วน ต่อมาจึงพบว่าสามารถผสมได้สีแดงล้วนออกมา และมีสีอื่น ๆ อีกมากมาย ชื่อเขียวหมื่นปีจึงไม่เหมาะ ชมรมพัฒนาพรรณไม้ประดับ 2000 จึงได้ทูลขอชื่อสามัญภาษาไทยที่สามารถสะท้อนถึงลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้ได้ ชื่อแก้วกาญจนาจึงถูกนำมาใช้แทนเขียวหมื่นปี (ข้อมูลจาก kasetintree.com)

และเมื่อเป็นไม้ลูกผสมที่สามารถพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ขึ้นได้มาก สีสันตลอดจนลักษณะต่าง ๆ ของลูกผสมจึงมีหลากหลายรูปแบบ แตกแยกออกไปจากพันธุ์ดั้งเดิม ชื่อทางการค้าจึงเกิดมากขึ้นมากจนจำไม่ไหว ในที่นี้ (ที่แล้วมาและที่จะมีต่อไป) thaiphotosite จะขอเรียก พวกที่มีเขียวล้วนว่า เขียวหมื่นปี ส่วนพวกที่มีสีอื่น ๆ นอกจากเขียว ว่า แก้วกาญจนา โดยมีชื่อไทยสามัญของสกุล Aglaonema ว่า แก้วกาญจนา

ภาพที่นำเสนอวันนี้เป็นไม้ในวงศ์ Araceae ชื่อสามัญ แก้วกาญจนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaonema spp.

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time