เพื่อนบ้านที่พลัดพราก memory05

เพื่อนบ้านที่พลัดพราก memory05

เพื่อนบ้านที่พลัดพราก

neighbours in the past

(June 2011)

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

เพื่อนบ้านคู่นี้ นับอายุความของรูปภาพตั้งแต่นั้นมาได้ถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๖๐ ปี เป็นภาพของลูกสาวเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กัน เป็นพี่น้องน่าเอ็นดู ป่านฉะนี้พี่น้องคู่นี้จะอยู่ดีฉันใดไม่มีโอกาสทราบ พ่อแม่ของหนูคู่นี้ได้โยกย้ายที่อยู่ไปโดยไม่เคยได้ติดต่อกันอีกเลย เหตุเพราะทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อการดำรงชีพของตนเอง วุ่นวายกับการหาเงินมาเลี้ยงดูบุตรธิดาของแต่ละครอบครัว ทำให้ความเป็นเพื่อนบ้านต้องมีอันพลัดพราก นับแต่เวลาที่ได้เป็นเพื่อนบ้านกันจนขณะนี้ยาวนานมาก มากจนสังขารไม่อาจดำรงคงอยู่เช่นในภาพถ่าย วันเวลาที่ผ่านไปย่อมกลืนกินสภาพสดใสของวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตให้ผันแปรเปลี่ยนไปตามอายุ สิ่งแวดล้อมย่อมหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดจากวัยเด็กไร้เดียงสาให้มีประสบการณ์ในการต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตและสืบต่อสายพันธุ์ให้ยืนยาวตามวิถีแห่งธรรมชาติ ซึ่งได้กำหนดให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีหน้าที่แห่งการสืบทอดสายพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปให้ได้ พวกที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องทะนุบำรุงเลี้ยงดูลูกอ่อนให้เติบใหญ่ เพื่อทดแทนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่จะต้องแก่ชราและดับสูญสังขารลงในวันใดวันหนึ่ง หากสิ่งมีชีวิตชนิดใดไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นย่อมถึงกาลดับสูญ หรือสูญพันธุ์ เป็นกฏเกณฑ์ที่ธรรมชาติได้กำหนดไว้อย่างตายตัว จริงใหม?

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time