นกในเทพนิยาย ตอนที่ ๒ architecture56

นกในเทพนิยาย ตอนที่ ๒ กลุ่มพวกหัวเป็นนก (view more...)

Birds in Fairy Tales (Bird's head)

April 2012

ภาพ ๑ ทิชากรมฤค   ภาพ ๒ อัสดรวิหก  ภาพ ๓ ทัณฑิมา

 ภาพ ๔ ไกรสรปักษา  ภาพ ๕ สกุณมังกร  ภาพ ๖ สกุณไกรสร

ในที่นี้ขาดปักษิณสีห์ (ถ่ายรูปมาไม่ครบ)

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

ใน architecture54 ได้กล่าวนำถึงสัตว์หิมพานต์ที่ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ไปแล้วว่า มีภาพขนาด ๑ นิ้ว ของสัตว์หิมพานจำนวน ๗๓ ภาพ พิมพ์อยู่ในแผ่นพับที่ได้รับแจก และจากแผ่นพับนั้น thaiphotosite ได้สรุปว่า มีสัตว์หลายชนิดที่ใช้เป็นต้นแบบของสัตว์หิมพานต์ เช่น เสือ สิงห์ ช้าง ลิง ม้า กวาง งู นก ฯลฯ ในขั้นแรกนี้จะนำเสนอกลุ่มของพวกที่มีลักษณะเป็นนก (ไม่นับพวกที่มีเฉพาะปีกและหางแบบนก) มากล่าวถึงก่อน และได้นำพวกที่จัดเป็นนกแท้ ๆ จำนวน ๕ ชนิดมากล่าวแล้ว ในครั้งที่ ๒ นี้ จะได้กล่าวถึงกลุ่มพวกที่มีหัวเป็นนก กลุ่มนี้มีอยู่ ๗ ชนิดด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

๑. ทิชากรมฤค ตัวและขาเป็นกวาง หัวปีกและหางเป็นนก  ๒. อัสดรวิหก ตัวเป็นม้า หัวและคอเป็นนกหางและกีบเท้าสีดำ

๓. ปักษิณสีห์ ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นนก ๔. ทัณฑิมา ตัวเป็นครุฑ หัวเป็นนกการเวก

๕. ไกรสรปักษา ตัวแบบสิงห์มีเกล็ด หัวและปีกเป็นนก  ๖. สกุณมังกร ลำตัวและหางเป็นมังกร หัวเป็นนก

และ ๗. สกุณไกรสร ตัวเป็นสิงห์ ไม่มีปีก หัวเป็นนก  

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time