นกในเทพนิยาย ตอนที่ ๔ architecture58

นกในเทพนิยาย ตอนที่ ๔ กลุ่มครึ่งบนแบบคนครึ่งล่างแบบนก (view more...)

Birds in Fairy Tales (Upper as man lower as bird)

April 2012

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

มาถึงตอนสุดท้ายของพวกนกกันแล้ว หลังจากที่ได้พูดมาแล้วตั้งแต่ architecture55 เรื่อยมาจนถึง 58 โดยมีตั้งแต่ พวกนกแท้ พวกหัวเป็นนก พวกตัวเป็นนก และมาถึงพวกสุดท้ายคือพวกท่อนบนแบบมนุษย์แต่ท่อนล่างเป็นนก หรือพวกครึ่งเทพครึ่งนก หรือครึ่งยักษ์ครึ่งนก ที่รวบรวม (จากเแผ่นพับแจก) นับได้ ๓ ชนิดคือ 

๑ เทพกินนร-เทพกินรี (เทพชายและเทพหญิง)  ลำตัวและหน้าเป็นเทพ กายท่อนล่าง ขา และหางแบบนก

๒ มยุระคนธรรพ์ ศรีษะและลำตัวเป็นคนธรรพ์ (ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คนธรรพ์ เป็นชาวสวรรค์พวกหนึ่ง เป็นบริวารของท้าวทตรฐ มีความชำนาญในวิชาดนตรีและขับร้อง) ท่อนขาและหางเป็นนกยูง มีปีกที่ไหล่

๓ อสุรปักษา ท่อนอก มือ และหัวเป็นอสูร (ยักษ์) ตัวเป็นไก่ ที่ขามีเดือย มีปีกและหางสีแดง 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time