นกในเทพนิยาย architecture55

นกในเทพนิยาย (view more...)

Birds in Fairy Tales

April 2012

ภาพ ๑-๒ หงส์   ภาพ ๓ นกการเวก   ภาพ ๔ สดายุ    ภาพ ๕ สัมพาที   ภาพ ๖ สัมพาทีและครุฑ    และ ภาพ ๗-๘ ครุฑ

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

สืบเนื่องจากได้มีโอกาสไปเก็บภาพสัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพขรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เห็นความตั้งอกตั้งใจที่จะผลิตผลงานมาตกแต่งพระเมรุให้สมพระเกียรติแล้ว ไม่อาจปล่อยให้ลบเลือนจากความทรงจำไปเฉย ๆ ได้ จึงขอนำภาพมาบันทึกไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป แต่ข้อมูลนั้นขอให้ดูแค่ พอเป็นแนวทางไปค้นคว้าต่อ เพราะข้อมูลที่ใช้เขียนประกอบนี้ มาจากแผ่นพับที่ได้รับแจกในคราวไปชมพระเมรุเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

จากภาพที่ได้บันทึกไว้ นำมาเปรียบเทียบกับภาพที่ปรากฏในแผ่นพับ เพื่อที่จะได้ทราบชื่อของสัตว์หิมพานต์ เมามาก...ตาลายไปหมด เพราะชื่อแต่ละชนิดก็อ่านยากและคล้ายกันเสียอีก จึงขอสรุปในตอนแรกนี้ว่า จะนำชื่อและลักษณะของกลุ่มสัตว์ที่เป็นนก หรือมีส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับนก (ไม่นับการมีปีกและหางแบบนก) มากล่าวถึงก่อน เพราะในจำนวน ๗๓ ชื่อ มีพวกที่อยู่ในกลุ่มนกนี้ถึง ๒๕ ชนิด ขั้นแรกสุดจะนำพวกที่เป็นนกแท้ ๆ มากล่าวถึงก่อน โดยแยกออกมาได้ ๕ ชนิด คือ

๑. หงส์ นกในตระกูลสูงใช้เป็นพาหะนะของพระพรหม  ๒. นกการเวก มีรูปร่างเป็นนก (แปลกที่รูปอ้างอิงเหมือนตัวแบบคน)

๓. สดายุ พญานกในรามเกียรติ์ กายเป็นสีเขียว  ๔. สัมพาที พญานกในรามเกียรติ์เหมือนกัน แต่กายเป็นสีแดง  และสุดท้าย คือ ๕. ครุฑ ลักษณะเป็นนกอินทรี แปลงเป็นรูปครุฑจับนาค สวมมงกฏยอด

นอกจากกลุ่มนกแท้ แล้วยังมีกลุ่มที่ตัวเป็นนก กลุ่มที่หัวเป็นนก และกลุ่มที่มีท่อนล่างเป็นนก ซึ่งจะได้นำมากล่าวในตอนต่อไป

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time