งานพระราชทานเพลิงศพเพื่อการศึกษา memory16

อาจารย์ใหญ่ เป็นคำยกย่องที่ใช้เรียกผู้ที่อุทิศร่างกายเมื่อสิ้นชีวิต เพื่อการศึกษาของนักศึกษาเพทย์ หลังจากนั้นจะจัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์ใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่อาจารย์ใหญต่อไป

ภาพถ่ายจากงานประราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ฌาปนสถาน ทอ.

วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

อาจารย์ใหญ่ เป็นคำยกย่องของนักศึกษาแพทย์ ที่ใช้เรียกผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นชีวิตร่างกายของอาจารย์จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้นักศึกษาเพทย์ที่ใกล้จบการศึกษา ได้ศึกษาถึงระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างละเอียดให้เข้าใจถึงระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างท่องแท้ ซึ่งอยู่ในส่วนของวิชามหกายวิภาคศาตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือเชิญเหล่าญาติของอาจารย์ให้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความกตัญญู ขอบคุณแก่เหล่าญาติของอาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ ฌาปนสถาน ทหารอากาศ ภายในวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน   มีอาจารย์ใหญ่ จำนวน 56 ราย และในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 จัดให้ทำพิธีลอยอังคาร ณ เกาะเกร๊ด จังหวัดนนทบุรี 

ข้อมูลจากหนังสือ อนุสรณียสาร "ปาเจรา...บูชาครู" ในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time