สัตว์ในเทพนิยาย ตอนที่ ๗ architecture61

สิงห์ในเทพนิยาย ตอนที่ ๗ กลุ่มพวกตัวเป็นสิงห์ (view more...)

Lion in Fairy Tales (Lion's body)

April 2012

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

กลุ่มนี้มีมากถึง ๑๓ ชนิด lucky number จริง ๆ ดังนั้นกลุ่มนี้จะมีชื่อย่อ ๆ ให้ง่ายต่อการเข้าใจ ดังต่อไปนี้

 สิงห์หัวช้าง คชสีห์ ตัวเป็นสิงห์หัวมีงวงและงาแบบช้าง  ๒ คชสีห์มีปีก สกุณคชสีห์ หัวเป็นคชสีห์มีปีกและหางแบบนก

 สิงห์หัวคล้ายมังกร ตัวและเท้าคล้ายสิงห์ ไกรสรจำแลง ๔ สิงห์หัวนาค ไกรสรนาคา ตัวเป็นสิงห์หัวหางเป็นนาค ตัวมีเกล็ด

 สิงห์หัวนกมีปีกหาง ไกรสรปักษา ตัวเป็นสิงห์มีเกล็ด หัวและปีกเป็นนก  สิงห์หัวนก สกุณไกรสร ตัวเป็นสิงห์

หัวเป็นนกไม่มีปีก  สิงห์หัวมังกร เท้ากีบ กิเลน ลักษณะคล้ายสิงห์ตัวเป็นเกล็ด เท้าเป็นกีบคู่ มีเขา

 กิเลนมีปีก กิเลนปีก มีปีก ไม่มีเขาและเครา  สิงห์หัวมังกร สีหรามังกร ตัวเป็นสิงห์หัวเป็นมังกร

๑๐ สิงห์เกล็ดเล็บช้าง สีหคักคา หัวเป็นสิงห์ตัวเป็นเกล็ดเท้ามีเล็บแบบช้าง

๑๑ สิงห์หัวเหม เหมราช ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นเหม หางสีขาว (รูปปั้นไม่เห็นหางขาว หรือจะเป็นปลายหาง หรือผู้ปั้นลืมเพนต์สี)

๑๒ สิงห์หัวเสือ พยัคฆไกรสีห์ ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นเสือ (รูปปั้นตามเอกสารแจกถ่ายไว้ไกลมาก รูปใกล้น่าจะใช่)

๑๓ สิงห์ที่มีหัวและคอเป็นนก ปักษิณสีห์ หัวเป็นนกตัวเป็นสิงห์ (หารูปไม่ได้)

หมายเหตุ ลำดับของภาพตามลำดับข้อที่ได้บรรยาย

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time