นกในเทพนิยาย ตอนที่ ๓ architecture57

นกในเทพนิยาย ตอนที่ ๓ กลุ่มตัวเป็นนก (view more...)

Birds in Fairy Tales (Bird's body)

April 2012

 ๑ อสุรวายุภักษ์ตัวสีเขียว   ๒ พยัคฆเวนไตย   ๓ มยุระเวนไตยตัวสีม่วง 

 ๔ สุบรรณเหมราช    ๕ สุบรรณเหรา   ๖ นกหัสดีลิงค์     ๗ นรปักษาไกรสร

 ๘ มังกรสกุณี    ๙ สุบรรณเหรา   ๑๐ สินธุปักษิณ  ๑๑ สุบรรณเหรา-สินธุปักษิณ  

 ๑๒ นาคปักษิณ   ๑๓ เสือปีก-พยัคฆเวนไตย

More details


฿0 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

นกในเทพนิยายเริ่มจาก architecture 55 กลุ่มนกแท้ มาเป็น กลุ่มหัวนก วันนี้ architecture 57 จะมาเล่าขานถึงกลุ่มพวกตัวเป็นนกกันบ้าง กลุ่มนี้มีมากสุดในกระบวนของนกด้วยกัน คือ มีถึง ๑๒ ชนิด แต่ละชนิดมีรายละเอียด (เ่ท่าที่จะหาได้จากแผ่นพับที่ได้รับแจก) ดังต่อไปนี้

๑. อสุรวายุภักษ์ ตัวเป็นนกอินทรี หน้าเป็นยักษ์  ๒. พยัคฆเวนไตย ตัวเป็นครุฑ หัวเป็นเสือ มีหางแบบหงส์

๓. มยุระเวนไตย ลำตัวและมือเป็นครุฑ หัวและหางเป็นนกยูง  ๔. สุบรรณเหมราช ตัวและหางเป็นครุฑ หัวเป็นเหมราช

๕. สุบรรณเหรา ตัวเป็นครุฑ หัวคล้ายพญนาค มีเขา  ๖. นกหัสดีลิงค์ ตัวเป็นนก หัวคล้ายสิงห์ มีงวงและงาคล้ายช้าง

๗. นรปักษาไกรสร ตัวเป็นนก หัวเป็นสิงห์  ๘. มังกรสกุณี ตัวเป็นนก หัวเป็นมังกร

๙. สกุณเหรา ตัวเป็นนก หัวและหางเป็นเหราหรือนาค  ๑๐. สินธุปักษี ตัวเป็นนก หางเป็นปลา

๑๑. นาคปักษิณ ตัวเป็นนกแบบหงส์ หัวเป็นนาค คล้ายสกุณเหรา  ๑๒. เสือปีก ตัวเป็นนก หัวเป็นเสือ

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time