เกวียนจากลาว-architecture33

เกวียน รูปทรงจากประเทศลาว กรุงเทพมหานคร

cart or bullock car in Bangkok

(March 2011)

More details


฿20 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

เกวียน เป็นยานพาหนะสำคัญในอดีตใช้บรรทุกของต่างๆ เพื่อขนส่งและเป็นพาหนะเดินทางระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ไกล โดยใช้วัวลากเกวียนไป ใช้วัว ๒ ตัว สำหรับเกวียนหนึ่งคัน รูปแบบของเกวียนอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เกวียนจะมีสองล้อซึ่งเชื่อมด้วยแกนเพลาระหว่างแกนเพลาจะทำเป็นพื้นเติมเพื่อใช้บรรทุกของและต่อยาวออกไปด้านหน้าเป็นท่อนสำหรับใช้เทียมวัวหรือกระบือ บนส่วนพื้นจะเป็นคอกทั้งสองด้าน เพื่อกันไม่ไห้โดนล้อเกวียนขณะเคลื่อนที่ ส่วนหัวและท้ายคอกจะทำเป็นเสาแข็งแรง ใช้เป็นเสาหลักเมื่อต้องการต่อเสาทำหลังคากันแดดและกันฝน ระหว่างคอกจะมีไม้ยาวกั้นทั้งหัวท้ายสามารถถอดได้ และจะใส่ล๊อคคอกทั้งหัวและท้ายเพื่อความแข็งแรงเมื่อมีการใช้เดินทาง รูปแบบของเกวียนในประเทศไทย จะแตกต่างกันแล้วแต่ภูมิภาค แต่จะแตกต่างกันเกวียนจากสาธารณรัฐประชาชนลาว  ตรงคอกกันล้อเกวียน ของไทยคอกทั้งสองด้านจะตั้งตรง ส่วนของประเทศลาวไม่ทำพื้นเต็ม คอกกันล้อเกวียนจะตั้งจากแกนของแท่นเทียมวัวหรือกระบือ ในแนว ๘๐-๘๕ องศา สันนิษฐานว่าคงใช้งานแตกต่างกัน

ภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ 

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time