พระปรางค์วัดอัมพวัน architecture45

พระปรางค์วัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม (view more...)

The Pagoda of Wat Amphawan Jetiyaram Changwat Samut Songkhram

November 2011

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

พระปรางค์วัดอัมพวันเจติยาราม สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในบริเวณวัดอัมพวัน ซึ่งสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ (พระอัครมเหสีของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) พระอัยกีของพระองค์ทรงสร้างขึ้น บริเวณที่ก่อสร้างองค์พระปรางค์ เคยเป็นเรือนที่คุณนาค (ต่อมาเป็นสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์) คลอด ฉิม บุตรชาย (ที่ต่อมาเป็นสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) และบริเวณวัดอัมพวันเคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (รัชกาลที่ ๑) และคุณนาคมาแต่ดั้งเดิม ต่อมาเมื่อ หลวงยกกระบัตรได้ครองราชย์เป็นรัชการที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คุณนาคหรือสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์จึงได้สร้างวัดอัมพวันขึ้นในที่นี้ เพื่ออุทิศถวายแก่พระมารดาของพระองค์ (พระรูปสิริโสภาคย์มหานาคนารี พระนามเดิม สั้น) และต่อมาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้สร้างพระปรางค์ขึ้น เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ซึ่งเป็นพระบรมชนกนาถของพระองค์ รอบองค์พระปรางค์มีศาลาล้อมรอบ ศาลานี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง และพระพุทธไสยาสน์ ที่ด้านหน้าของพระปรางค์มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพระราชประวัติของพระองค์ (รัชกาลที่ ๒) อยู่ด้วย  

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time