ภาพเขียนวัดมหาธาตุ architecture43

จิตรกรรมฝาผนังวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี (view more...)

Wall painting in Wat Mahathat Changwat Phetchaburi

(April 1999)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

จิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อยู่ในพระวิหารหลวงซึ่งสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑) พระพุทธรูปในพระวิหารหลวงมี ๓ องค์ พระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง เรียกว่า พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ มีพระพุทธรูปองค์รองลดหลั่นลงมา ๒ องค์ ภายในพระวิหารหลวงมีภาพเขียนฝาผนัง หรือ จิตรกรรมฝาผนัง ภาพชาดก เทพชุมนุม บางภาพมีชื่อผู้เขียนและปีที่เขียนกำกับไว้ด้วย อ่านได้ความว่า นายพิน อินฟ้าแสง  ผู้เขียน ๒๔๖๕ นอกจากนี้มีชื่อบุคคลอีกมาก แต่ดูแล้วน่าจะเป็นผู้มีอุปการะคุณมากกว่า ชื่อบางชื่อเป็นสมัยเก่า บางชื่อก็ดูจะเหมือนใหม่ แต่จะใหม่อย่างไรก็คงไม่ใช่ปัจจุบันแน่นอน

จากประวัติการบูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดมหาธาตุ พบว่ามีการดำเนินการถึง ๕ ครั้ง จึงแล้วเสร็จ โดยการบูรณะครั้งสุดท้ายทำในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ (สมัยรัชกาลที่ ๗) มีนายพิน อินฟ้าแสง เป็นผู้ออกแบบ (ดูรายละเอียดเพิ่มใน west19) ซึ่งนายพิน อินฟ้าแสงนี้เอง ที่เป็นผู้เขียนหรือซ่อมแซมภาพในพระวิหารหลวง เพราะตามประวัติ (ข้อมูลวิกิพีเดีย) กล่าวถึงสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงนิพนธ์ในจดหมายเหตุระหว่างไปมณฑลราชบุรีถึงจิตรกรรมฝาผนังที่พระวิหารหลวงนี้ว่า ผนังข้างบนด้านหน้ามีมารผจญ ด้านข้างเทพชุมนุม หลังท้าวมหาชมพู ข้างล่างเรื่องมหาชาติ เห็นจะราวพระยอดฟ้า ไม่สู้เก่านัก ไม่สู้ดี แปลกแต่เทพชุมนุมมีวิทยาธรนั่งด้วย เห็นจะเอาอย่างวัดใหญ่ ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อมาถึงสมัยปฏิสังขรณ์พระปรางค์ ภาพเขียนในพระวิหารก็คงเก่าต้องซ่อมแซมไปพร้อมกัน ดังที่นายพิน ท่านได้บันทึกชื่อของท่านพร้อมกับปีที่ท่านได้เขียนหรือซ่อมแซมภาพเหล่านั้นด้วย เท็จจริงอย่างไร ไม่ฟันธง

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time