หน้าบันวัดสมุหนิมิต architecture37

หน้าบันวัดสมุหนิมิต อำเภอไชยา สุราษฎรธานี (view more...)

Wat Samuhnimit Changwat Surat Thani

(June 2011)

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

วัดสมุหนิมิต เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ศิลาจารึกที่ฝังไว้ที่ผนังอุโบสถบอกกล่างว่า วัดนี้เดิมชื่อ วัดรอเป็นวัดรกร้าง เจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าที่กรมท่ากลาโหม ต้นตระกูลของพระอภิรมยเสนารักษ์บุนนาค มาเยือนหัวเมืองปักษ์ใต้เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๒ จึงได้สร้างให้ใหม่ภายในเวลา ๔ เดือน และตั้งชื่อว่า วัดสมุหนิมิต พระอุโบสถของวัดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านหน้ามีทางขึ้น ๒ ทาง ฐานเป็นฐานไพที เดินได้รอบ มีเสาเหลี่ยมเรียงรายรอบอุโบสถรองรับปีกนกหลังคา หน้าบันตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้ ประดับด้วยกระจกสี หน้าต่างและประตูเขียนลายลงรักปิดทอง ภายในมีภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังด้านพุทธประวัติและเสาลายผ้า เข้าใจว่าการก่อสร้างพระอุโบสถคงทำในปี ๒๓๙๒ แต่การตกแต่งหน้าบัน ประตู หน้าต่าง และจิตรกรรมฝาผนังคงทำในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๔ (ข้อมูลจากเว็บไม่ได้บอกตรง ๆ เพียงวงเล็บปี พ.ศ.ไว้สองช่วง คือ ๒๓๙๒ และ ๒๔๔๐-๒๔๔๔ และไม่ได้บอกว่าหลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอะไรบ้าง ภาพที่นำเสนอจึงไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นของเดิมตั้งแต่ปี ๒๔๔๔)  วัดนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ รายละเอียดภาพจิตรกรรมฝาผนังและพระประธานในอุโบสถ ญาติไม่มีภาพมาให้ดู คงเป็นเพราะพระอุโบสถปิด หรือเวลาไม่มีพอจึงได้มาแต่เฉพาะภาพภายนอก

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time