กุฎีทอง architecture48

กุฎีทอง วัดภุมริทร์กุฎีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม (view more...)

old Thai-style house at Wat Phummarin Kudithong in Changwat Samut Songkhram

November 2011

More details


฿30 tax incl.

1 item in stock

Warning: Last items in stock!

กุฎีทอง เป็นชื่อของเรือนไทยโบราณ ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองขนาดใหญ่ โดยสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงค์จักรี เพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่ ต่อมาที่ดินบริเวณที่ปลูกกุฎีทองถูกน้ำกัดเซาะจนตลิ่งพังจึงได้รื้อย้ายไปปลูกสร้างใหม่ที่วัดภุมรินทร์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำแม่กลอง ปากคลองประชาชมชื่น ฝั่งตะวันตก ในหนังสือสมุทรสงครามกล่าวอีกต่อไปว่า วัดภุมริทร์สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากย้ายกุฎีทองมาไว้ที่นี่ ชื่อของวัดจึงเปลี่ยนเป็น วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

กุฎีทองเดิมเป็นเรือนไทยหมู่ ๕ หลัง แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงหลังเดียว มีช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ผนังเป็นฝาเฟี้ยม เขียนลายรดน้ำปิดทองทั้งด้านนอกและด้านใน ลายรดน้ำนี้เป็นแบบของศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เสียดายตอนไปเยือน พระภิกษุที่ดูแลรับนิมนต์ไปข้างนอก คนอื่น ๆ ไม่มีกุญแจประตู เลยอดขึ้นไปดูด้านบน ว่าที่บรรยายไว้ในหนังสือนั้นเป็นอย่างไร ได้แต่ภาพภายนอก การถ่ายภาพค่อนข้างหามุมยาก เพราะติดสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ กุฎีทองในปัจจุบันมีการสร้างเรือนไทยต่อเติมขึ้นใหม่ ในลักษณะเรือนหมู่ ไม่เป็นหลังเดียวอีกแล้ว ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองมีอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ มีบ้านดนตรี สอนดนตรีไทย ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และการเชิดหุ่นกระบอก มีร้านขายอาหารคาวหวานหลายร้าน และมีขนมหวานอร่อย ๆ  

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time