ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ architecture74

พระพุทธรูปวัดมหาธาตุ architecture74

พระพุทธรูปในวิหารสูง วัดมหาธาตุ จังหวัดสูโขทัย (view more...)

Buddha Image Wat Mahathat Changwat Sukhothai

May 2012

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿30

1 รายการในร้านค้า

สินค้าชิ้นสุดท้านในร้าน

ต่อจากเรื่องความอลังการใน landcape26 มาต่อเนื่องกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงของวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วิหารสูงนี้เป็นวิหารที่สร้างในสมัยอยุธยา โดยสร้างอยู่ด้านหน้าของวิหารหลวงซึ่งสร้างในสมัยสุโขทัย ในปัจจุบันเราเห็นซากโบราณสถานต่อเนื่องกัน ๓ ช่วง คือ เจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม ต่อด้วยวิหารหลวงซึ่งมีลักษณะยาว และวิหารสูงซึ่งแยกออกมาเป็นอาคารต่างหากและมีระดับสูงกว่าวิหารหลวงเห็นได้ชัด ตอนเดินดูนั้นมองไม่ออกว่าของดั้งเดิมนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร ต่อเมื่อได้ดูภาพรูปแบบสันนิษฐานในป้ายอธิบายจึงเข้าใจ

พระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้ประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่บนวิหารสูง ซึ่งสูงจากพื้นประมาณ ๑.๕ เมตร (เอกสารนำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร) ในเอกสารกล่าวว่า "วิหารหลังนี้มีฐานก่ออิฐเป็นลักษณะฐานบัวที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นในภายหลัง ทำให้พื้นที่ว่างระหว่างกำแพงแก้วกับด้านหน้าเหลือเพียงพื้นที่แคบ ๆ ไม่ได้สัดส่วนกับความสูงของตัวอาคาร" ไม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างและไม่ระบุว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ครั้งสร้างวิหารหรือไม่ thaiphotosite ไม่มีความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ไม่กล้าลงความเห็นใด ๆ นอกจากคิดว่า ตอนนั้นวิหารหลวงอาจทรุดโทรม หรือพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอจึงต้องสร้างเพิ่มใกล้ ๆ เพื่อความสะดวก

ตะกร้า  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time